Motoroljor

Dynolite har ett brett utbud av oljor och smörjmedel för bilar och motorcyklar av veterantyp som överträffar originaltillverkarens specifikationer.

Dynolite Klassiska motoroljor

Flervärdiga renande motoroljor och dispergeringsmedel
Finns i klass 20W-50 till 25W-70

Dynolite Förkrigsmotoroljor

Flervärdiga mikrorenande motoroljor
Finns i klass 20W-60 till 40W-70

Dynolite Syntetisk racingolja

För moderna motor med flera ventiler, två kamaxlar och högpresterande motorer
Finns i klass 10W-60

Dynolite Inkörningsolja

Särskilt avsedd att arbeta in motorns inre delar.
Finns i klass 20W-50

Växeloljor

Transoljor, hypoidoljor och fetter

Andra produkter

Allt du behöver för ditt klassiska fordon