Dynolite Semi-Fluid Grease (halvflytende fett)

Dette halvflytende fettet er ideelt for transmisjonssystemet i enkelte årgangsbiler og for girkasser i motorsykler, som f.eks. Burman.

£10.00

Den brukes vanligvis i kjøretøyer produsert frem til 1918. Halvflytende fett fungerer som væske der smørefett ikke gjør det. Hvis smørefett brukes i en styresnekke eller girkasse, vil sentrifugalkraften til de innvendige komponentene slenge fettet rundt og det vil feste seg til huset der det ikke kan smøre komponentene. Halvflytende fett vil renne ned og samle seg i huset, noe som muliggjør fortsatt smøring.

Finn en forhandler eller kjøp online gjennom Moss Europe: